הסכת עולמי עם יצחק נוי - השעה התיעודית World Podcast - Documentary hour
"אל נלך כצאן לטבח"
00:00
53:30