Wolfgang Wee UncutWolfgang Wee Uncut

Martin Thaulow | Den Norske Mastersyken, Juks, Skriver Master Mot Betaling, Akademia, Bitcoin

View descriptionShare

Wolfgang Wee Uncut #496: Martin Thaulow er lektor og ble nylig kjent for å skrive masteroppgaver mot betaling. 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Wolfgang Wee Uncut

    564 clip(s)

Wolfgang Wee Uncut

Wolfgang Wee Uncut | Lange, uredigerte samtaler om kultur, politikk, samfunn, vitenskap, idrett, tre 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 564 clip(s)