נשים בתורה ובהיסטוריה היהודית
כיוון הרוח wind direction
נשים בתורה ובהיסטוריה היהודית
00:00 / 28:02