עכשיו תורה
כיוון הרוח wind direction
עכשיו תורה
00:00 / 31:01