אנוסות פורטוגל
כיוון הרוח wind direction
אנוסות פורטוגל
00:00 / 28:59