הר הזיכרון - סיפורו של הר הנופלים בבני ברק
כיוון הרוח wind direction
הר הזיכרון - סיפורו של הר הנופלים בבני ברק
00:00 / 54:04