לא הכל שפיט
כיוון הרוח wind direction
לא הכל שפיט
00:00 / 33:00