מי לחיים
כיוון הרוח wind direction
מי לחיים
00:00 / 30:04