מי את פאני נוידה?
כיוון הרוח wind direction
מי את פאני נוידה?
00:00 / 30:26