האנשים הניידים נגד האנשים הנייחים
כיוון הרוח wind direction
האנשים הניידים נגד האנשים הנייחים
00:00 / 27:40