Onze planeet | Wereldprobleem oplossen? Vergeet de geografen niet.

View descriptionShare
Published Aug 10, 2022, 2:53 PM

De meeste mensen denken bij geografie misschien aan hoofdsteden stampen en hoogtekaarten bestuderen, maar geografen vind je bijna overal. En ze zijn hard nodig bij het oplossen van de grote vraagstukken van vandaag.

Onderzoeker Michiel van Meeteren van de Universiteit Utrecht probeert de super diverse kennis die je in zijn vakgebied vindt zo bij elkaar te brengen dat er antwoorden komen op die belangrijke vragen. Hij vertelt meer over waar je geografie in het dagelijks leven tegenkomt (overal!), geeft voorbeelden van vakgebieden waarin je geografie niet zou verwachten (maar ook daar vind je weer een geograaf) en filosofeert over hoe de aardrijkskundeles van de toekomst eruit zou moeten zien.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Wetenschap Vandaag | BNR

    533 clip(s)

Wetenschap Vandaag

Follow podcast
Recent clips
Browse 533 clip(s)