Onze planeet | Ecosystemen inzetten als kustbescherming

View descriptionShare
Published Aug 11, 2022, 3:26 PM

Hoe kunnen bestaande ecosystemen en vegetatie ons helpen bij het beschermen van onze kust? Dat is één van de dingen waar ze bij het NIOZ naar kijken en wij gingen langs. 

Onderzoeker Jaco de Smit van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) laat zien wat ze allemaal onderzoeken in de verschillende soorten stroomgoten die ze in Zeeland hebben staan. In eentje kijken ze bijvoorbeeld hoe lang het duurt voor schorren - de stukken land die voor veel dijken liggen - afbrokkelen in het geval van een dijkdoorbraak. In een andere: wat mosselen doen met golven en stroming en wat die golven en stroming weer doen met de mosselen.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Wetenschap Vandaag | BNR

    536 clip(s)

Wetenschap Vandaag

Follow podcast
Recent clips
Browse 536 clip(s)