Wetenschap VandaagWetenschap Vandaag

Hoe kouder de leefomgeving, hoe socialer het gedrag?

View descriptionShare

Voor het eerst hebben onderzoekers laten zien hoe een extreem koude leefomgeving kan zorgen voor het ontstaan van socialer gedrag. 

Voor het onderzoek werden langoer-apen en neusapen bestudeerd. Deze soorten vind je in uiteenlopende leefgebieden. Van tropische regenwouden tot met sneeuw bedekte bergketens. Hoe hebben deze soorten zich aangepast aan die koudere omstandigheden?  

Om het antwoord op deze vraag te vinden werd naar een heleboel verschillende dingen gekeken. Ecologische data, geologische, fossielen, gedrag en genen. Zo zagen de onderzoekers dat de aapsoorten die in de koudere gebieden leven complexere sociale groepen hebben. Fysiek gezien hebben deze dieren een aangepast metabolisme en aangepaste hormoonhuishouding.  

En tussen dat sociale gedrag en die lichamelijke aanpassingen zit vermoedelijk een link. Efficiëntere hormonale paadjes zouden een invloed kunnen hebben op verlengde zorg aan jongen, wat weer kan zorgen voor meer borstvoeding, wat er weer voor kan zorgen dat meer jongen het redden. Ook de band tussen individuen in de groep is sterker dan bij de apen in de tropen. En er is meer tolerantie tussen mannetjes, wat een andere sociale structuur mogelijk maakt.  

De onderzoekers willen de invloed van leefomgeving op sociaal gedrag ook bij andere primaten onderzoeken, waaronder de mens. Uiteindelijk hopen ze dat het ons inzichten geeft in hoe sociaal gedrag in verschillende diersoorten zou kunnen veranderen als het klimaat om ons heen verandert.

Lees hier mee over het onderzoek: New study shows how adaptations to living in a cold climate promoted social evolution.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Wetenschap Vandaag | BNR

    1,086 clip(s)

Wetenschap Vandaag

Over diepzeediertjes die broeikasgassen eten, immuuncellen die zichzelf opofferen en de zoektocht na 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,086 clip(s)