S1E12 : Leidraad kwaliteit artificiële intelligentie in de zorg

View descriptionShare
Published Mar 29, 2022, 10:43 AM

Leidraad kwaliteit artificiële intelligentie in de zorg

Voorspellende AI-gestuurde algoritmen in de zorg. We krijgen er steeds meer mee te maken. Maar hoe zorgen we er met alle betrokken partijen in de zorg voor dat de AI-toepassingen de kwaliteit en effectiviteit hebben die je ervan mag verwachten? Hiervoor is er door een brede groep experts en betrokkenen uit het zorgveld met passie gewerkt aan een leidraad voor kwalitatieve diagnostische en prognostische toepassingen van AI in de zorg, oftewel ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’.

De leidraad helpt zorgverleners in alle sectoren om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. De leidraad draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars.

In deze podcast drie specialisten aan het woord over de leidraad. Sade Faneyte praat mee vanuit haar rol als klinisch informaticus bij het Maasstad ziekenhuis. Bart-Jan Verhoeff is internist-nefroloog bij het St Jansdal ziekenhuis en mede oprichter van Expertisecentrum Zorgalgoritmen. Zij zijn beiden als werkgroeplid inhoudelijk betrokken geweest en tevens gebruiker van de leidraad. Mark van Grinsven is productmanager bij Thirona en hij heeft meegedaan met de praktijktoets. Luister nu naar hun visie op de leidraad!

Meer over de leidraad kwaliteit AI in de zorg is te vinden op www.leidraad-ai.nl

Voor wie stapsgewijs meegenomen wil worden is daar ook een vrij toegankelijke online cursus beschikbaar.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Waardevolle AI voor gezondheid Podcast

    13 clip(s)

Waardevolle AI voor gezondheid

Hoe kan AI worden ingezet in de zorg? En wat is er al beschikbaar op patiënten beter te ondersteunen 
Follow podcast
Recent clips
Browse 13 clip(s)