S1E8: Hulpmiddel Handelingsruimte bij ontwikkeltraject artificiële intelligentie

View descriptionShare
Published Sep 18, 2021, 10:00 PM

Onderzoekers en ontwikkelaars die digitale gezondheidstoepassingen maken, zoals apps, modules in het elektronisch patiëntendossier of andere software op basis van (AI)-algoritmes of beslisregels, lopen vaak tegen allerlei zaken aan. Hoe zorgen we er in de zorg voor dat een AI-toepassing goed geïmplementeerd wordt, zodat het waarde oplevert voor onze zorg en gezondheid? Hiervoor is het ‘Hulpmiddel Handelingsruimte’ ontwikkelt.

Het hulpmiddel is gemaakt door de krachten van verschillende expertises uit het veld te bundelen in een actieteam. Saskia Haitjema is o.a. betrokken geweest bij de totstandkoming van het hupmiddel. Zij is werkzaam als onderzoeker in het UMC Utrecht. In deze podcast praat zij samen met Douwe Jippes over het hulpmiddel. Douwe is partner van Healthy Capital en helpt bij het investeren in zorginnovatie bedrijven.

Meer weten over het Hulpmiddel Handelingsruimte? Lees er hier meer over: https://bit.ly/3lsD8cm

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Waardevolle AI voor gezondheid Podcast

    13 clip(s)

Waardevolle AI voor gezondheid

Hoe kan AI worden ingezet in de zorg? En wat is er al beschikbaar op patiënten beter te ondersteunen 
Follow podcast
Recent clips
Browse 13 clip(s)