S1E7: Potentie artificiële intelligentie in alle zorgsectoren?

View descriptionShare
Published May 20, 2021, 8:05 AM

Artificiële intelligentie (AI) ontwikkelt zich in de zorg vooral in de Cure. Dat blijkt onder andere uit een nulmeting in 2020 van KPMG. De specifieke competenties van AI, zoals het zelflerende vermogen en analytische (voorspellende) kracht, bieden echter ook potentie voor de Care, 1e lijn, GGZ en Preventie. Zoals in toepassingen met beeld-, spraak- of tekstherkenning, robotica of voorspelalgoritmes. Verschillende experts uit die deelsectoren hebben met elkaar tijdens ‘ronde tafels’ verkent wat de stand van zaken is en welke kansen er liggen.

 

Jaap Schrieke zat onder andere ‘aan tafel’ vanuit de brancheorganisatie GGZ Nederland. Sindsdien is hij stappen aan het maken om mogelijkheden van AI voor ggz-instellingen verder te verkennen. Hij praat hierover in deze podcast, samen met Monique Hugens. Monique is projectleider bij Stichting georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer. Zij heeft deelgenomen aan de ronde tafel voor de Eerste Lijn. In de podcast vertelt zij onder andere wat de ervaringen zijn met algoritmes in de huisartsenpraktijk.

 

Waar zien Jaap en Monique overeenkomsten en waar dragen zij bij aan de ontwikkeling en adoptie van AI in hun sector? Hoe zou het leren van de deelsectoren de gehele zorg kunnen helpen om de waarde door benutting van AI te verhogen? Laat u inspireren!

 

Meer weten over AI in de zorg? www.datavoorgezondheid.nl

 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Waardevolle AI voor gezondheid Podcast

    13 clip(s)

Waardevolle AI voor gezondheid

Hoe kan AI worden ingezet in de zorg? En wat is er al beschikbaar op patiënten beter te ondersteunen 
Follow podcast
Recent clips
Browse 13 clip(s)