S1E6: Databeschikbaarheid voor artificiële intelligentie

View descriptionShare
Published Apr 15, 2021, 6:00 AM

Om een goed beeld te hebben welke initiatieven en/of constructies er in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor artificiële intelligentie (AI) in de zorg, heeft het ministerie van VWS een nulmeting laten uitvoeren door Capgemini. Het vergroten van databeschikbaarheid is belangrijk voor het benutten van de kracht van AI. Hierbij gaat het om gezondheidsdata decentraal toegankelijk te maken voor AI. Hoe kan dit goed georganiseerd worden in de gezondheidspraktijk?

In deze podcast praten drie specialisten uit verschillende invalshoeken over hoe de handelingsopties ruimte bieden om met elkaar te versnellen en op te schalen. Titia Lekkerkerk is vanuit de Patiëntenfederatie Nederland betrokken bij hoe patiënten kijken naar het delen van hun data. Jeroen van der Laak is hoofddocent, informaticus en onderzoeker bij het Radboudumc en coördinator van een Europees samenwerkingsverband om een pathologie database op te richten. Henk Hutink werkt bij Nictiz, de kennisinstelling in digitale informatie-uitwisseling in de zorg en datastandaarden. Tevens is hij trekker van de werkgroep Databeschikbaarheid bij de NL AI Coalitie die een Quick Scan (https://bit.ly/2QjUCvv) heeft uitgevoerd.

 

De inzichten uit verschillende onderzoeken helpen om ervoor te zorgen dat er op nationaal niveau voldoende data beschikbaar is of komt voor AI. Het onderzoek van de Patiëntenfederatie naar delen van data, het Rathenau rapport over Datasolidariteit voor gezondheid en de nulmeting van Capgemini zijn te vinden op datavoorgezondheid.nl: https://bit.ly/3giBNnc

 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Waardevolle AI voor gezondheid Podcast

    13 clip(s)

Waardevolle AI voor gezondheid

Hoe kan AI worden ingezet in de zorg? En wat is er al beschikbaar op patiënten beter te ondersteunen 
Follow podcast
Recent clips
Browse 13 clip(s)