S1E4: Nederlandse Coalitie voor artificiële intelligentie in gezondheid en zorg

View descriptionShare
Published Mar 1, 2021, 7:00 AM

De samenwerking in de NL AI Coalitie is er om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in gezondheid en zorg te versnellen en op te schalen. Zodat Nederland optimaal gebruik maakt van betrouwbare en mensgerichte AI voor het behalen van betere gezondheidszorg, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. De coalitie heeft een gezamenlijk manifest met een bijbehorend werkplan voor 2021-2025. Vanuit verschillende themagroepen is samen opgetrokken in een aantal use cases. U-Prevent is daar één van.

Initiatiefnemer van deze use case Frank Visseren van het UMC Utrecht, deelt in deze podcast zijn zicht op de waarde die dit soort AI oplevert voor de dagelijkse praktijk en welke rol de coalitie kan spelen bij de implementatie en verbreding bij ziekenhuizen en huisartsen. Gerrit Timmer van Ortec is als leverancier van wiskundige en analytics oplossingen, drijfveer en technisch geweten achter U-Prevent, ook aan het woord. Ildikó Vajda van de Patiëntenfederatie vertelt over de werkstructuur, de themagroepen en dat het perspectief van de patiënt en de burger meer aan tafel komt. Want dat is belangrijk, om vanuit de waarde voor de gebruiker te gaan handelen bij het ontwikkelen en implementeren van AI. 

Meer weten? Kijk dan ook op: https://www.datavoorgezondheid.nl

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Waardevolle AI voor gezondheid Podcast

    13 clip(s)

Waardevolle AI voor gezondheid

Hoe kan AI worden ingezet in de zorg? En wat is er al beschikbaar op patiënten beter te ondersteunen 
Follow podcast
Recent clips
Browse 13 clip(s)