S1E3: Aanpak begeleidingsethiek voor artificiële intelligentie en digitale zorg

View descriptionShare
Published Feb 15, 2021, 7:00 AM

 

Op veel plekken wordt artificiële intelligentie (AI) ingezet om de zorg te innoveren. Hoe handig dit ook kan zijn, hier passen ook ethische afwegingen bij. Want hoe mens- en patiëntgericht is de AI-toepassing eigenlijk? En houden we de controle over zelflerende processen, of werkt de computer volledig zelfstandig?

Deze podcast gaat over de aanpak en handleiding die is ontwikkeld om onderliggende waarden en ethische dilemma’s expliciet mee te nemen bij het ontwikkelen en gebruiken van AI-toepassingen. Alle betrokkenen worden hierin meegenomen, zoals patiënten, zorgverleners, management en (technische) ontwikkelaars. De handelingsopties om de waarden van AI te benaderen komen daarmee allemaal boven tafel. Zoals Daniel Tijink van ECP, het platform voor informatiesamenleving, en ontwikkelaar van de aanpak begeleidingsethiek, in deze podcast zegt: “Mens en technologie zijn veel meer verbonden met elkaar”. In deze podcast spreken ook data scientist en machine learning specialist van het Trimbos Instituut Joran Lokkerbol en Nicole van Keulen, verpleegkundig specialist cardiologie bij het LUMC. Zij waren betrokken bij workshops om de toegevoegde waarde van de aanpak begeleidingsethiek inzichtelijk te maken. 

Meer weten over de handleiding aanpak begeleidingsethiek? Kijk dan ook op: https://www.datavoorgezondheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/handleiding-aanpak-begeleidingsethiek-voor-ai--digitale-zorg  

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Waardevolle AI voor gezondheid Podcast

    13 clip(s)

Waardevolle AI voor gezondheid

Hoe kan AI worden ingezet in de zorg? En wat is er al beschikbaar op patiënten beter te ondersteunen 
Follow podcast
Recent clips
Browse 13 clip(s)