VoetnotenVoetnoten

Elektriciteit voor iedereen: niet vanzelfsprekend

View descriptionShare

Dat er stroom uit het stopcontact komt vinden we de normaalste zaak van de wereld. Maar na 2030 zal dat lang niet zo vanzelfsprekend meer zijn. In Voetnoten 16 aandacht voor de monitor Leveringszekerheid van TenneT.

Het is "een van de fundamenten onder de samenleving", stelt TenneT maar wat is het eigenlijk, leveringszekerheid? Het begrip staat voor het gemiddelde aantal uren per jaar dat het aanbod van elektriciteit niet kan voldoen aan de vraag, legt Laetitia Ouillet in deze podcast uit. Op dit moment blijft dat aantal uren – dat in vakjargon loss of load expectation (LOLE) wordt genoemd onder de norm van 4 uur per jaar. “Dat betekent overigens niet dat in die uren niemand stroom krijgt”, zegt Ouillet. Daarvoor is een tweede indicator van belang, de expected energy not served (EENS). “Die gaat over de hoeveelheid energie in MWh of GWh die niet geleverd kan worden binnen de uren dat niet aan de vraag kan worden voldaan.”

Energierapporten zijn verplichte kost voor iedereen die de energietransitie wil begrijpen. Maar waar haal je de tijd vandaan om die studies tot aan de voetnoten door te lezen? Daar heeft Energeia de oplossing voor: Voetnoten, de podcast waarin complexe rapporten, studies en droge teksten helder en begrijpelijk worden besproken door energiedeskundige Laetitia Ouillet en Sabine Sluijters.

Uit de monitor blijkt dat de leveringszekerheid tot 2030 in tact blijft. Maar daarna neemt het aantal uren dat er tekorten op gaan treden rap toe. Ouillet legt in de podcast uit hoe het komt dat TenneT in 2033 een LOLE van 14 verwacht, wat dat concreet betekent en wanneer het vooral voorkomt. Ook staat ze stil bij het advies dat Tennet naar aanleiding van de uitkomsten van de monitor aan de minister geeft en de maatregelen die genomen kunnen worden om de leveringszekerheid in de toekomst te verbeteren.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Voetnoten

    19 clip(s)

Voetnoten

Bijna wekelijks verschijnt er een nieuw rapport over de energietransitie. Verplichte kost voor wie d 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 19 clip(s)