פרק הפתיחה הכפול: חלק ב׳
שעת נעילה: ההסכת Valley of Tears
פרק הפתיחה הכפול: חלק ב׳
00:00 / 48:09