פרק הפתיחה הכפול: חלק א׳
שעת נעילה: ההסכת Valley of Tears
פרק הפתיחה הכפול: חלק א׳
00:00 / 41:23