ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

מדינה, עופי לנו מהעיניים

View descriptionShare

האם מחר נוכל לייצר מטבעות אישיים? מה דעתכם על עולם שבו בשקל החדש, בדולר ובאירו מתחרים גם בכסף אישי שיצרתם בעצמכם? בעתיד הלא רחוק זה יהיה אפשרי

קרדיט מוזיקה:
Kevin Macload

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)