ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

כלכלה אוסטרית - חלק ב'

View descriptionShare

האם הון הוא רק כסף?

ברוב הכלכלות התיאורטיות, התשובה היא כן; הון הוא מספר שמתאר מחירי מכונות, סחורות ועוד.

אבל אצל האוסטרים הון הוא משהו אחר לגמרי, הוא קו ארוך של מוצרים ופעולות שלנו בני האדם.

בחלק ב' בפרק "כלכלה אוסטרי" יונתן חכים אוקון, כלכלן אוסטרי, מסביר את התופעות האלה לבנק המרכזי ומסביר מדוע הכלכלנים של האסכולה האוסטרית מתנגדים כל כך למוסד הזה.

 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)