ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

למה אי אפשר לחזות את נפילת הבורסה

View descriptionShare

הפעילות המורכבת של שוק ההון דומה יותר לפעילויות גאולוגית (אולי טקטונית) מאשר לפעילות כלכלית כפי שמבינים אותה חוקרי הכלכלה המקובלים. היא דומה גם לפעילות מערכת החיסון ולתהליכים מטאורולוגיים. כל אלה הן תופעות שקשה עד בלתי אפשרי לחזות. כיצד מסבירים זאת חוקרי המערכות המורכבות? האזינו

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)