קנה עכשיו, שלם אחר כך: לאן צועד התחום?
ד"ר אושי שהם קראוס
קנה עכשיו, שלם אחר כך: לאן צועד התחום?
00:00 / 11:14