כרטיסי אשראי: הסוף?

View descriptionShare
Published Jun 30, 2021, 2:00 AM

 ארנקים דיגיטליים ואפליקציות תשלום כובשים את השוק בישראל ובעולם, ומאפשרים לשלם באמצעותם גם בין אנשים וגם בבתי עסק. כיום הם מבוססים על כרטיסי אשראי, אך בעתיד הם יאפשרו גם מעקף שלהם. האם זהו סוף עידן הכרטיסים?

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. דוח פינטק

    114 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 195 clip(s)