הויכוח שלא יסתיים לעולם
ד"ר אושי שהם קראוס
הויכוח שלא יסתיים לעולם
00:00 / 10:42