למי שייכת הקרקע
ד"ר אושי שהם קראוס
למי שייכת הקרקע
00:00 / 11:35