ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

כך נולד הכסף - חלק ב'

View descriptionShare

והפעם על הגישה הקארטליסטית בחקר הכסף, גישה שטוענת שכסף הוא ביטוי מוחשי ליחס סוציולוגי מופשט; יחס של חוב.

המוזיקה כרגיל שלKevin Macload

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)