ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

האם איבדנו שליטה על העולם?

View descriptionShare

האם מישהו שולט בעולם שלנו? האם אלה ממשלות, בנק מרכזי או גורם אחר? ייתכן שישנן מערכות שפשוט מנהלות את עצמן. אדם אחד או אפילו קבוצה גדולה של אנשים לא יכולים לשלוט בהן. מהן אותן מערכות? האזינו

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)