יחסים פתוחים בעולם הבנקאות
ד"ר אושי שהם קראוס
יחסים פתוחים בעולם הבנקאות
00:00 / 28:02