ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

כך נולד הכסף - חלק א'

View descriptionShare

 מה זה בכלל הדבר הזה "כסף" ובמיוחד, מה נותן לסימנים הדיגיטליים שלנו את הערך שלהם?

המוזיקה כרגיל של Kevin Mcload

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)