בנק שהוא גם רואה חשבון
ד"ר אושי שהם קראוס
בנק שהוא גם רואה חשבון
00:00 / 10:19