ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

הקשר בין מניות לשיפוט בתחרות יופי

View descriptionShare

במה דומה התהליך של קביעת ערכה של מנייה לשיפוט מועמדים בתחרות יופי? את זאת נסביר בפרק השבוע, וגם נזכיר כי מדובר בהקבלה שהציע לערוך לפני כמה עשורים טובים אחד מגדולי הכלכלנים של המאה ה-20; ג'ון מיינרד קיינס. 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)