ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

ארגוני עובדים וצדק חברתי

View descriptionShare

מעמד הפועלים הוא מעמד חדש יחסית, שעדיין מנסה לעצב את עצמו בעולם הגלובלי ● האם ארגוני עובדים צריכים להתמקד בשכר העובדים ובתנאי העבודה, או אולי להפוך לשחקן משמעותי בזירה הלאומית פוליטית? ● אורח: ד"ר עמי וטורי, מזכ"ל ארגון העובדים "כוח לעובדים"

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)