ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

על סילביו גזל וכסף הקנס

View descriptionShare

בפרק השני של הפודקסט "קטע כלכלי": מה עושים  כדי להתמודד עם קיפאון במשק? איך מצליחים לעודד .אנשים לא לחסוך כסף מתחת לבלטות? על הכסף המתכלה של הכלכלן (הלא אורתודוקסי) סילביו גזל

 

 Kevin Mcload - המוזיקה היא של קווין מקלואוד

Nouvelle Noel Loopster Call to Adventure Hot Pursuit Hall of the Mountain King

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)