ליברליזם הוא שמאלני או ימני?
ד"ר אושי שהם קראוס
ליברליזם הוא שמאלני או ימני?
00:00 / 35:47