ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

מה רצה קרל מרקס?- חלק ג'

View descriptionShare

אנחנו חושבים שקרל מרקס הוא כבר פאסה ● אין יותר פועלים, מרקסיזם לא מתאים לעולם של עובדי הייטק חכמים, והקפיטליזם ניצח במלחמה הקרה ● יכול להיות שאנחנו ומרקס רלוונטי מי פעם? ● פרק אחרון בסדרה

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)