ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

קרדיט חברתי - חלק ב'

View descriptionShare

האם יש רק סוג אחד של כסף? ● אתם בטח חושבים שהתשובה חיובית ● אבל אולי יש עוד אפשרויות ליצור הון?

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)