ד"ר אושי שהם קראוסד"ר אושי שהם קראוס

אדם סמית והשוק החופשי

View descriptionShare

איך זה שבתוך בלגן מטורף של מליארדי בני אדם שזזים, מייצרים, מייבאים ומשנעים - איך זה שבתוך הבלגן הזה יש סדר וארגון? בפרק הזה אני מציג את אדם סמית ואת ההנחות הבסיסיות שלו.

נדבר על סימולציה של יצורים אגואיסטים הגיוניים, יצרני כובעים, היצע וביקוש וגם על תינוקות מתים ומשכורות פועלים.

 Kevin Mcload - המוזיקה היא של קווין מקלואוד

Nouvelle Noel Loopster Call to Adventure Hot Pursuit Hall of the Mountain King

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטע כלכלי

    81 clip(s)

ד"ר אושי שהם קראוס

על כלכלה מזווית אחרת; היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה כלכלית
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 218 clip(s)