ירושלים של א"ב יהושע

View descriptionShare
Published Aug 17, 2022, 10:48 AM

חודשיים לאחר מותו, פסטיבל דוקוטקסט של הספרייה הלאומית יקדיש ערב לא"ב יהושע - בלהה בן-אליהו שהייתה ידידתו הקרובה ותספר בערב הזה על יחסיהם ועל יצירתו, סיפרה לנו בראיון על פגישתם הראשונה; "ערבית ספרותית": איאד ברגותי על היחס של הסופרים והסופרות בעולם הערבי לסלמן רושדי ולתקיפתו; וגם: בנימין נתניהו מוציא ספר חדש. הזמנו אותו, חד צדדית, לבוא אלינו להתראיין

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מה שכרוך Under Cover

    1153 clip(s)

מה שכרוך Under Cover

מיה סלע ויובל אביבי לא מסכימים כמעט על שום דבר שקורה בעולם הספרות הישראלי. מגזין ספרות עצבני, מלוכלך 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1170 clip(s)