מעצב הלוגו הגנוז של הספריה הלאומית: "עצוב שפוליטיקאים מתערבים בהחלטות אמנותיות"
מה שכרוך Under Cover
מעצב הלוגו הגנוז של הספריה הלאומית: "עצוב שפוליטיקאים מתערבים בהחלטות אמנותיות"
00:00 / 13:29