תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologueתם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

השיטה של אלדד יניב

View descriptionShare

מי שנכשל כבר שלוש פעמים בפוליטיקה משתמש בכל פעם במניפולציה אחרת כדי לסחוט אהדה ואמינות ציבורית. עכשיו הוא תומך באהוד ברק, אז למה שנאמין לו הפעם?

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

    103 clip(s)

תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

תם אהרון עם מבט אחר על הנושאים החשובים שמשפיעים על החיים שלנו בישראל. חמישי ב- 22:00 ב- כאן 11
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 105 clip(s)