תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologueתם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

נשק אזרחי

View descriptionShare

היי, כאן המפורסם תם אהרון. מהטלוויזיה. התכנית שלי השבוע היא על הרפורמה של גלעד ארדן, שמאפשרת לכל מי שהיה חייל קרבי לקבל רישיון לנשק ולהילחם במחבלים. אני הייתי ג'ובניק, אם יבוא מולי מחבל אני אשלוף לו פטור מריצה

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

    103 clip(s)

תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

תם אהרון עם מבט אחר על הנושאים החשובים שמשפיעים על החיים שלנו בישראל. חמישי ב- 22:00 ב- כאן 11
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 105 clip(s)