תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologueתם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

סיכום העשור

View descriptionShare

פעם בשבוע עם תם אהרון! השבוע ננסה לסכם עשור משוגע, שנפתח ביאיר לפיד מראיין את ברקו ונגמר בברקו מראיין את יאיר לפיד. איזו שכונה

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

    103 clip(s)

תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

תם אהרון עם מבט אחר על הנושאים החשובים שמשפיעים על החיים שלנו בישראל. חמישי ב- 22:00 ב- כאן 11
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 105 clip(s)