תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologueתם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

נעמה יששכר

View descriptionShare

פעם בשבוע עם תם אהרון! השבוע נדבר על איך התקשורת עשתה חגיגה מנעמה יששכר ואז התנערה ממנה, ולמה החדשות נהפכות לדוד המביך שלכם בוואטסאפ

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

    103 clip(s)

תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

תם אהרון עם מבט אחר על הנושאים החשובים שמשפיעים על החיים שלנו בישראל. חמישי ב- 22:00 ב- כאן 11
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 105 clip(s)