תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologueתם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

שלטון הפקידים

View descriptionShare

עם בשבוע עם תם אהרון! - והשבוע: שאול מרידור הודיע על התפטרותו אחרי 20 שנה במשרד האוצר, והזהיר מפני חוסר האחריות של ישראל כ"ץ. זו לא הפעם הראשונה שיש מחלוקת בין נבחרי הציבור שלנו ובין גורמים מקצועיים. אצל מי באמת נמצא הכח כשיש קונפליקט כזה, ולמה יאיר נתניהו כינה את פקידי האוצר "מחבלים"? סתם נו זה יאיר, אין באמת סיבה הגיונית

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

    103 clip(s)

תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

תם אהרון עם מבט אחר על הנושאים החשובים שמשפיעים על החיים שלנו בישראל. חמישי ב- 22:00 ב- כאן 11
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 105 clip(s)