תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologueתם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

משבר המים

View descriptionShare

פעם בשבוע! הערב נדבר על אושרת קוטלר, ועל זה שישראל שוב מתייבשת, ושוב אין מים, אפילו שאבא שלי שם "חסכמים" על כל ברז במדינה. כן, זה אני, תם אהרון, אני מדבר אליכם מתוך מדריך התכניות. מי אמר שזה אסור?

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

    103 clip(s)

תם אהרון - המונולוג המרכזי Tom Aharon Monologue

תם אהרון עם מבט אחר על הנושאים החשובים שמשפיעים על החיים שלנו בישראל. חמישי ב- 22:00 ב- כאן 11
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 105 clip(s)