Tid er penger - En podcast med Peter WarrenTid er penger - En podcast med Peter Warren
Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Dette er en podcast med Peter Warren. Peter Warren har over 30 års erfaring som forvalter, trader og investor. Han startet innenfor metaller, råvarer og har de senere år forvaltet og tradet dette i tillegg til valuta, aksjer og renter. Han startet blant annet det norske markedet for aksjeopsjoner i 1987, har 10 års erfaring som opsjons-market maker og 12 års erfaring som forvalter av hedgefond. Wa 
Social links:
Follow the podcast:
ClipsPlaylists